extra oefening bij briefmodel 3
in steeds wisselende groepen van 20 vragen