extra oefening voorzetsels in brieven
in steeds wisselende groepen van 20 vragen
Je kunt de oefening dus meerdere keren maken !