bezittelijk voornaamwoord in brieven
in steeds wisselende groepen van 20 vragen
Je kunt dus even voort !
Bonne chance !