Onder ‘Civilisation’ verstaat men alles wat met Frankrijk te maken heeft op historisch, geografisch, sportief, cultureel enz. gebied.

Etiquette in Frankrijk: hoe hoort het ? in het Frans noem je dat ook wel savoir-faire.

Een toegankelijke Franstalige site over de Franse geschiedenis

Een portal over Franse mode

Tourisme in Frankrijk

Le Tour de France 2015